Harris
Hiển thị 1 - 20 của 70 sản phẩm ( 4 trang )
BÀN ĂN CHỮ X KÉO GIÃN
ĐA KÍCH THƯỚC
5.800.000₫
BÀN ĂN HARRIS
D120/135/160/180/200 x R70/75/80/90/100 x C76 (cm)
2.700.000₫
BÀN ĂN HARRIS 90 VUÔNG
D90 x R90 x C76 (cm)
2.600.000₫
BÀN ĂN HARRIS KÉO GIÃN
ĐA KÍCH THƯỚC
5.600.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C3H-130
D130 x R60 x C80 (cm)
4.500.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C5H-140
D140 x R65 x C82 (cm)
5.800.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C5H-160
D160 x R75 x C82 (cm)
6.800.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1K3H-115
D115 x R55 x C76 (cm)
3.400.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 3H-115
D115  x R55 x C76 (cm)
3.200.000₫
BÀN SOFA HARRIS 2T 115
R115  x S65 x C45 (cm)
3.100.000₫
BÀN TRANG ĐIỂM HARRIS 3H-115
D115 x R55 x C146 (cm)
4.450.000₫
BÀN TRANG ĐIỂM HARRIS 3HG90-115
D115 x R55 x C146 (cm)
4.850.000₫
BÀN TRANG TRÍ - KỆ RƯỢU 180
D180 x R40 x C76 (cm)
4.500.000₫
BỘ BÀN ĂN TAMBA
Bàn D120/160 x R80 x C75 (cm)
9.600.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS + 4 GHẾ 5N NỆM
Bàn D90 x R90 x C75 (cm)
5.600.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N GỖ
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
6.100.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N NỆM
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
5.620.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 4 GHẾ 9 NAN
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
6.200.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 9 NAN
Bàn D160x R80 x C75 (cm)
8.800.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS BÁN NGUYỆT
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
5.720.000₫