Tủ / kệ bếp
Hiển thị 1 - 20 của 28 sản phẩm ( 2 trang )
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 6C-2T
R126  x S41 x C190 (cm)
8.200.000₫
TỦ TRƯNG BÀY TUSCANY 4C
R100 x S40 x C190 (cm)
4.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY VICTORIA 4C2H
R100  x S36 x C180 (cm)
5.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 4C
R95  x S37 x C195 (cm)
4.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 2C2H
R98  x S40 x C180 (cm)
4.800.000₫
TỦ HARRIS 3C3H 150
R150  x S45 x C90 (cm)
5.100.000₫
TỦ ZEN 2C6H 152
R152 x S45 x C80 (cm)
6.800.000₫
TỦ HARRIS 4C4H 200
R200 x S44 x C80 (cm)
6.200.000₫
TỦ HARRIS 2C2H 135
R135 x S45 x C90 (cm)
4.200.000₫
TỦ CHUNKY 3C3H 140
R140 x S45 x C85 (cm)
5.200.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 4C-2H 90
R90  x S36 x C196 (cm)
5.900.000₫
TỦ HARRIS 2C2H 100
R100 x S45 x C100 (cm)
3.200.000₫
TỦ MORRIS 1C3H 90
R90 x S45 x C81 (cm)
3.000.000₫
TỦ 7 HỘC KÉO CHUNKY
R140 x S47 x C87 (cm)
5.200.000₫
TỦ 5 HỘC KÉO CHUNKY 100
R100 x S48 x C110 (cm)
4.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 2C-2H 100
R100  x S40 x C190 (cm)
5.390.000₫ 4.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY WOODSTOCK 2C2H N
R100  x S36 x C180 (cm)
5.900.000₫
BÀN TRANG TRÍ WOODSTOCK 2H1T 70
 D70 x R36 x C78 (cm)
3.200.000₫
TỦ BẾP HARRIS 2 TẦNG
R160 x S50 x C200 (cm)
9.800.000₫
TỦ HARRIS 3C4H 160
R160 x S50 x C90 (cm)
6.200.000₫