Bàn hoc, bàn làm việc gỗ sồi Mỹ tự nhiên (white oak )

Hiển thị 1 - 20 của 17 sản phẩm ( 1.85 trang )
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 3H1K-115
115 x R55 x C76 (cm)
4.900.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C1H1K-115
D115 x R52 x C76 (cm)
4.900.000₫
BÀN HỌC / LÀM VIỆC WOODSTOCK N
D115 x R48 x C78 (cm)
4.600.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C5H-140
D140 x R65 x C82 (cm)
7.200.000₫
BÀN LÀM VIỆC NOVA 3H-120
D120 x R60 x C78 (cm)
6.800.000₫
BÀN LÀM VIỆC NOVA 3H-160
D160 x R75 x C78 (cm)
8.900.000₫
BÀN HỌC/LÀM VIỆC TUSCANY 6H-137
D138 x R50 x C75 (cm)
6.200.000₫
BÀN HỌC/LÀM VIỆC CHUNKY 2H-120
D120 x R40 x C86 (cm)
5.800.000₫
BÀN HỌC/LÀM VIỆC TUSCANY 3H-120
D120 x R50 x C75 (cm)
4.700.000₫
BÀN BAR TRANG TRÍ - KỆ RƯỢU 220
 D220 x R60 x C100 (cm)
21.100.000₫
BÀN LÀM VIỆC KẾT HỢP KỆ SÁCH
D130 x R60 x C180 (cm)
8.000.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 3H-115
115 x R55 x C76 (cm)
4.800.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C5H-160
D160 x R75 x C82 (cm)
8.400.000₫
BÀN LÀM VIỆC ZEN 6H-150
D150 x R56 x C81 (cm)
7.900.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C3H-130
D130 x R60 x C80 (cm)
6.500.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1K4H-135
D135 x R68 x C83 (cm)
6.500.000₫
BÀN LÀM VIỆC TUSCANY 1C3H-167
D167 x R76 x C78 (cm)
10.800.000₫