Tủ kệ sách gỗ sồi Mỹ ( white oak)
Hiển thị 1 - 20 của 14 sản phẩm ( 1 trang )
KỆ SÁCH ASHMORE 2H3T 150
R80  x S35 x C150 (cm)
3.400.000₫
KỆ SÁCH ASHMORE 2H4T 180
 R80  x S35 x C180 (cm)
3.900.000₫
KỆ SÁCH CUBA 2H4T
R90  x S30 x C190 (cm)
4.200.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 2HD
R90  x S40 x C180 (cm)
4.200.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 2HG
R90  x S40 x C180 (cm)
4.200.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 6T65
R65 x S32 x C180 (cm)
3.100.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 6T90
 R90  x S30 x C180 (cm)
3.600.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ NOVA 3T 100
R100  x S30 x C100 (cm)
3.400.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ NOVA 4T 169
 R50  x S35 x C169 (cm)
3.900.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ NOVA 6 Ô
R100  x S30 x C120 (cm)
4.300.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ THUYỀN
 R85  x S32 x C180 (cm)
4.900.000₫
KỆ SÁCH TUSCANY 4T 155
R96  x S31 x C155 (cm)
3.200.000₫
KỆ SÁCH TUSCANY 6T 195
R96  x S31 x C195 (cm)
4.200.000₫
TỦ HỒ SƠ MORRIS 1C3H2T 180
R90  x S36 x C180 (cm)
4.500.000₫