Tủ kệ sách gỗ sồi Mỹ ( white oak)

Hiển thị 1 - 20 của 21 sản phẩm ( 2.05 trang )
KỆ SÁCH ZEN 4T1H 50 Cm
R50 x S30 x C200 (cm)
5.100.000₫
KỆ SÁCH ZEN 4T2H RỘNG 94 Cm
R94 x S30 x C200 (cm)
5.800.000₫
KỆ SÁCH ASHMORE 2H3T 150
R80  x S35 x C150 (cm)
5.400.000₫
KỆ SÁCH ASHMORE 2H4T 180
 R80  x S35 x C180 (cm)
5.900.000₫
KỆ SÁCH CUBA 2H4T
R90  x S30 x C190 (cm)
6.200.000₫
KỆ SÁCH GỖ SỒI CUBID
R46/50 x S36 x C95/150/190 (cm)
4.600.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 2HD
R90  x S40 x C180 (cm)
5.650.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 2HG
R90  x S40 x C180 (cm)
5.900.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 6T1C 60
R60 x S30 x C180 (cm)
5.300.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 6T60
R60 x S30 x C180 (cm)
4.900.000₫
KỆ SÁCH HARRIS 6T90
 R90  x S30 x C180 (cm)
5.400.000₫
KỆ SÁCH NHỎ ZEN 4 Ô 2 HỘC
 R70 x S42 x C90 (cm)
5.050.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ CẦU THANG
R65  x S36 x C180 (cm)
5.200.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ NOVA 3T 100
R100  x S30 x C100 (cm)
5.300.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ NOVA 4T 169
 R50  x S35 x C169 (cm)
5.700.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ NOVA 6 Ô
R100  x S30 x C110 (cm)
6.000.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ ZEN 2 HỘC GIỮA
 R80x S32 x C120/150/180 (cm)
5.100.000₫
KỆ SÁCH TUSCANY 4T 155
R96  x S31 x C155 (cm)
5.400.000₫
KỆ SÁCH TUSCANY 6T 195
R96  x S31 x C195 (cm)
5.900.000₫
TỦ HỒ SƠ MORRIS 1C3H2T 180
R90  x S36 x C180 (cm)
6.600.000₫