Bộ bàn ăn gỗ sồi
Hiển thị 1 - 20 của 22 sản phẩm ( 2 trang )
BỘ BÀN HAMONY GHẾ BÁN NGUYỆT
Bàn D120/140/160/180 x R70/80/90 x C75 (cm)
6.520.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ 1X NAN NHỎ
KT BÀN : TUỲ CHỌN
6.500.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ 3 NAN KHUYẾT
Kính thước bàn tuỳ chọn
6.250.000₫ 5.850.000₫
BỘ BÀN GHẾ GỖ CAO SU 01
Bàn D140 x R80 x C75 (cm)
5.260.000₫
BỘ BÀN GHẾ GỖ CAO SU 02
Bàn D140 x R80 x C75 (cm)
5.100.000₫
BỘ BÀN GHẾ HAMONY 5 NAN
Bàn D120/140/160/180 x R70/80/90 x C75 (cm)
6.800.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ CHÂN TIỆN
KT BÀN : TUỲ CHỌN
8.720.000₫
BỘ BÀN GHẾ ZEN 6-8 GHẾ
Bàn D120/135 x R70 x C75 (cm)
8.720.000₫
BỘ BÀN KÉO GIÃN 3X CHÂN VUÔNG
KT BÀN : TUỲ CHỌN
10.600.000₫
BỘ BÀN ĂN TAMBA
Bàn D120/160 x R80 x C75 (cm)
10.800.000₫
BỘ BÀN CHUNKY GHẾ 2 NAN - NỆM
Bàn D140x R80 x C75 (cm)
7.420.000₫
BỘ BÀN TRÒN GHẾ 9 NAN
Bàn D120 x C75 (cm)
9.600.000₫
BỘ BÀN TRÒN GHẾ 5 NAN
Bàn D120 x C75 (cm)
9.400.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 4 GHẾ 9 NAN
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
6.450.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS BÁN NGUYỆT
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
5.770.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N NỆM
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
6.170.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N GỖ
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
6.570.000₫
BỘ BÀN GHẾ CARO
Bàn D160x R90 x C75 (cm)
11.400.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS + 4 GHẾ 5N NỆM
Bàn D90 x R90 x C75 (cm)
5.850.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ 5 NAN - NỆM
Bàn D160x R80 x C75 (cm)
8.200.000₫