Bộ bàn ăn gỗ sồi
Hiển thị 1 - 20 của 18 sản phẩm ( 1 trang )
BỘ BÀN ĂN TAMBA
Bàn D120/160 x R80 x C75 (cm)
10.600.000₫
BỘ BÀN CHUNKY GHẾ 2 NAN - NỆM
Bàn D140x R80 x C75 (cm)
6.920.000₫
BỘ BÀN GHẾ GỖ CAO SU 01
Bàn D140 x R80 x C75 (cm)
5.260.000₫
BỘ BÀN GHẾ GỖ CAO SU 02
Bàn D140 x R80 x C75 (cm)
5.100.000₫
BỘ BÀN GHẾ HAMONY 5 NAN
Bàn D140/160/180 x R80/90 x C75 (cm)
6.900.000₫
BỘ BÀN GHẾ ZEN 4 GHẾ
Bàn D120/135 x R70 x C75 (cm)
6.130.000₫
BỘ BÀN GHẾ ZEN 6-8 GHẾ
Bàn D120/135 x R70 x C75 (cm)
8.420.000₫
BỘ BÀN GHẾ ZEN OVAL
Bàn D160 x R80 x C75 (cm)
10.420.000₫
BỘ BÀN GHẾ CARO
Bàn D160x R90 x C75 (cm)
10.500.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS + 4 GHẾ 5N NỆM
Bàn D90 x R90 x C75 (cm)
5.650.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N GỖ
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
6.370.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N NỆM
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
5.970.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 4 GHẾ 9 NAN
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
6.450.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS BÁN NGUYỆT
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
5.770.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ CHÂN TIỆN
KT BÀN : TUỲ CHỌN
8.720.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ 5 NAN - NỆM
Bàn D160x R80 x C75 (cm)
7.900.000₫
BỘ BÀN TRÒN GHẾ 5 NAN
Bàn D120 x C75 (cm)
8.600.000₫
BỘ BÀN TRÒN GHẾ 9 NAN
Bàn D120 x C75 (cm)
8.800.000₫