Bộ bàn ăn gỗ sồi
Hiển thị 1 - 20 của 19 sản phẩm ( 1 trang )
BỘ BÀN ĂN TAMBA
Bàn D120/160 x R80 x C75 (cm)
9.600.000₫
BỘ BÀN CHUNKY GHẾ 2 NAN - NỆM
Bàn D140x R80 x C75 (cm)
6.600.000₫
BỘ BÀN GHẾ ZEN 4 GHẾ
Bàn D120/135 x R70 x C75 (cm)
6.080.000₫
BỘ BÀN GHẾ ZEN 6-8 GHẾ
Bàn D120/135 x R70 x C75 (cm)
8.620.000₫
BỘ BÀN GHẾ ZEN OVAL
Bàn D160 x R80 x C75 (cm)
10.420.000₫
BỘ BÀN GHẾ CARO
Bàn D160x R90 x C75 (cm)
10.500.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS + 4 GHẾ 5N NỆM
Bàn D90 x R90 x C75 (cm)
5.600.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N GỖ
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
6.100.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 2N NỆM
Bàn  D120 x R70 x C75 (cm)
5.620.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS 4 GHẾ 9 NAN
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
6.200.000₫
BỘ BÀN GHẾ HARRIS BÁN NGUYỆT
Bàn D90x R90 x C75 (cm)
5.720.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ 2 NAN ĐỨNG
Bàn D120 x R70 x C75 (cm)
6.020.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ CHÂN TIỆN
KT BÀN : TUỲ CHỌN
8.620.000₫
BỘ BÀN HARRIS GHẾ 5 NAN - NỆM
Bàn D160x R80 x C75 (cm)
7.900.000₫
BỘ BÀN KÉO GIÃN 3X CHÂN VUÔNG
KT BÀN : TUỲ CHỌN
9.600.000₫
BỘ BÀN KGX GHẾ CHÂN TIỆN
KT BÀN : TUỲ CHỌN
9.280.000₫
BỘ BÀN KGX GHẾ 3X CHÂN TRÒN
KT BÀN : TUỲ CHỌN
9.200.000₫
BỘ BÀN TRÒN GHẾ 5 NAN
Bàn D120 x C75 (cm)
8.600.000₫
BỘ BÀN TRÒN GHẾ 9 NAN
Bàn D120 x C75 (cm)
8.800.000₫