Bàn sofa, coffee gỗ sồi Mỹ (White Oak)

Hiển thị 1 - 20 của 6 sản phẩm ( 1.3 trang )
BÀN SOFA CHUNKY 1T
R116  x S66 x C40 (cm)
3.600.000₫
BÀN SOFA HARRIS 2T 115
R115  x S65 x C45 (cm)
4.200.000₫
BÀN SOFA ASHMORE 4H2T-100
R100  x S50 x C45 (cm)
4.200.000₫
BÀN SOFA ASHMORE 3T-90
R90  x S46 x C50 (cm)
3.500.000₫
BÀN SOFA ZEN 2H1T 120
D120  x R60 x C40 (cm)
4.850.000₫
BÀN SOFA MEDI 2H 120
D120  x R70 x C50 (cm)
4.900.000₫