CỔ ĐIỂN

Hiển thị 1 - 20 của 275 sản phẩm ( 14.75 trang )
BÀN ĂN 1 MẢNH CHÂN CHỮ X
D160 x R80 x C76 (cm)
6.000.000₫
BÀN ĂN CARO
D160/180 x R90 x C76 (cm)
6.000.000₫
BÀN ĂN CHUNKY
D140 x R80 x C76 (cm)
4.800.000₫
BÀN ĂN CHỮ X KÉO GIÃN
ĐA KÍCH THƯỚC
8.800.000₫
BÀN ĂN GỖ SỒI CHÂN KHỨA
D120/140/160/180 x R80/90 x C76 (cm)
4.200.000₫
BÀN ĂN GỖ SỒI ZEN
D140/160/180 x R80 x C76 (cm)
4.600.000₫
BÀN ĂN HARRIS
D120/135/160/180/200 x R70/75/80/90/100 x C76 (cm)
3.800.000₫
BÀN ĂN HARRIS 90 VUÔNG
D90 x R90 x C76 (cm)
3.700.000₫
BÀN ĂN HARRIS KÉO GIÃN
ĐA KÍCH THƯỚC
9.400.000₫
BÀN ĂN MẶT NAN
D120/160/180 x R80/90 x C76 (cm)
3.500.000₫
BÀN ĂN OVAL
D140/160/180 x R90 x C76 (cm)
5.400.000₫
BÀN ĂN TRÒN 120
R120 x C76 (cm)
6.400.000₫
BÀN BAR TRANG TRÍ - KỆ RƯỢU 220
 D220 x R60 x C100 (cm)
21.100.000₫
BÀN HỌC / LÀM VIỆC WOODSTOCK N
D115 x R48 x C78 (cm)
4.600.000₫
BÀN HỌC / LÀM VIỆC WOODSTOCK WN
D115 x R48 x C78 (cm)
5.300.000₫
BÀN HỌC/LÀM VIỆC CHUNKY 2H-120
D120 x R40 x C86 (cm)
5.800.000₫
BÀN HỌC/LÀM VIỆC TUSCANY 3H-120
D120 x R50 x C75 (cm)
4.700.000₫
BÀN HỌC/LÀM VIỆC TUSCANY 6H-137
D138 x R50 x C75 (cm)
6.200.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C1H1K-115
D115 x R52 x C76 (cm)
4.900.000₫
BÀN LÀM VIỆC HARRIS 1C3H-130
D130 x R60 x C80 (cm)
6.500.000₫