Tủ trưng bày gỗ sồi
Hiển thị 1 - 20 của 26 sản phẩm ( 2 trang )
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 2 TẦNG 105
R105  x S45 x C200 (cm)
7.200.000₫
TỦ TRƯNG BÀY WOODSTOCK 1C2H 75
R75  x S45 x C190 (cm)
5.500.000₫
TỦ TRƯNG 2C 70
R70 x S40 x C180 (Cm)
5.500.000₫
TỦ TRƯNG BÀY CHỮ X 110
R110 x S45 x C184 (Cm)
7.500.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ ZEN 2 HỘC GIỮA
 R85  x S32 x C180 (cm)
3.400.000₫
BÀN BAR TRANG TRÍ - KỆ RƯỢU 220
 D220 x R60 x C100 (cm)
17.000.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 4C2H 120
R120  x S36 x C150 (cm)
6.500.000₫
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 1C3H
R110  x S38 x C190 (cm)
5.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY WOODSTOCK 2C2H WN
R100  x S36 x C180 (cm)
6.900.000₫
TỦ ZEN 3 HỘC 6 Ô 190
 R190 x S43 x C97 (cm)
7.500.000₫
TỦ BẾP HARRIS 2 TẦNG
R160 x S50 x C200 (cm)
10.050.000₫
TỦ TRƯNG BÀY WOODSTOCK 2C2H N
R100  x S36 x C180 (cm)
5.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 2C-2H 100
R100  x S40 x C190 (cm)
5.390.000₫ 4.900.000₫
KỆ SÁCH TRANG TRÍ THUYỀN
 R85  x S35 x C180 (cm)
5.400.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 4C-2H 90
R90  x S36 x C196 (cm)
6.500.000₫
TỦ TRƯNG BÀY VICTORIA 4C2H
R100  x S36 x C180 (cm)
5.800.000₫
TỦ HỒ SƠ MORRIS 1C3H2T 180
R90  x S36 x C180 (cm)
4.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 6C-2T
R126  x S41 x C190 (cm)
8.200.000₫
TỦ TRƯNG BÀY MORRIS 4C3H
R104  x S36 x C196 (cm)
5.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 4C
R90  x S36 x C196 (cm)
6.500.000₫