Tủ trưng bày gỗ sồi
Hiển thị 1 - 20 của 22 sản phẩm ( 2 trang )
TỦ BẾP - TRƯNG BÀY 1C2H 70
R70  x S57 x C190 (cm)
9.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY 2 TẦNG 4C3H 150
R150  x S35/45 x C114/194 (cm)
13.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY CHUNKY 2C2H
R110  x S35 x C165 (cm)
7.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY VICTORYA 2C4H 120
R120  x S40 x C190 (cm)
8.900.000₫
TỦ BẾP HARRIS 2 TẦNG 150
R150 x S50 x C200 (cm)
14.000.000₫
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 2 TẦNG 105
R105  x S45 x C200 (cm)
8.600.000₫
TỦ TRƯNG BÀY WOODSTOCK 1C2H 75
R75  x S45 x C190 (cm)
6.700.000₫
TỦ TRƯNG 2C 70
R70 x S40 x C180 (Cm)
6.500.000₫
TỦ TRƯNG BÀY CHỮ X 110
R110 x S45 x C184 (Cm)
8.250.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 4C2H 120
R120  x S36 x C150 (cm)
7.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 1C3H
R110  x S38 x C190 (cm)
8.200.000₫
TỦ TRƯNG BÀY WOODSTOCK 2C2H WN
R100  x S36 x C180 (cm)
7.500.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 4C-2H 90
R90  x S36 x C196 (cm)
7.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 6C-2T
R126  x S41 x C190 (cm)
9.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY MORRIS 4C3H
R104  x S36 x C196 (cm)
6.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 4C
R90  x S36 x C196 (cm)
7.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY ZEN 2C2H
R90  x S36 x C196 (cm)
7.900.000₫
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 4C
R95  x S37 x C195 (cm)
6.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY HARRIS 2C2H
R98  x S40 x C180 (cm)
6.800.000₫
TỦ TRƯNG BÀY CUBA 2C
R100  x S35 x C196 (cm)
6.900.000₫