Tủ nhiều ngăn
Hiển thị 1 - 20 của 49 sản phẩm ( 3 trang )
TỦ HARRIS 5H 90
R90 x S43 x C100 (cm)
4.200.000₫
TỦ HỘC KÉO ZEN 3H
 R100 x S45 x C105 (cm)
4.500.000₫ 3.800.000₫
TỦ 5 HỘC KÉO CHUNKY 100
R100 x S48 x C110 (cm)
4.900.000₫
TỦ HARRIS 7H 125
R125 x S43 x C80 (cm)
4.500.000₫
TỦ ACTONA 2C3H 150
R150 x S45 x C86 (cm)
6.200.000₫
TỦ HỘC KÉO VICTORIA 7H 110
R110 x S40 x C117 (cm)
4.500.000₫
TỦ HỘC KÉO VICTORIA 5H 110
R110 x S40 x C120 (cm)
5.800.000₫
TỦ WOODSTOCK 7H-N
R110 x S40 x C117 (cm)
5.200.000₫
TỦ MORRIS 1C3H 115
R115 x S45 x C115 (cm)
5.100.000₫
TỦ HỘC KÉO ZEN 5H 110
R110 x S45 x C110 (cm)
4.800.000₫
TỦ WOODSTOCK 7H-WN
R110 x S40 x C117 (cm)
5.900.000₫
TỦ HARRIS 2C2H 135
R135 x S45 x C90 (cm)
4.200.000₫
TỦ CHUNKY 3C3H 140
R140 x S45 x C85 (cm)
5.800.000₫
TỦ HARRIS 3C3H 150
R150  x S45 x C90 (cm)
5.800.000₫
TỦ HỘC KÉO TUSCANY 7H 155
R155 x S44 x C87 (cm)
5.000.000₫
TỦ HARRIS 3C4H 160
R160 x S50 x C90 (cm)
6.200.000₫
TỦ ZEN 3 HỘC 6 Ô 190
 R190 x S43 x C97 (cm)
7.500.000₫
TỦ WC GỖ SỒI 2C2H4N 180
R180 x S55 x C65 (cm)
6.500.000₫
TỦ HARRIS 4C4H 200
R200 x S44 x C80 (cm)
6.200.000₫
TỦ HỘC KÉO ACTONA 7H 162
R162 x S45 x C92 (cm)
6.500.000₫